Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jeg er for nylig stødt på jpillora's webproc, som er et lille 'nifty' web-interface som du kan binde et program til. webproc stiller så et web-interface til rådighed, hvor du kan editere i et sæt angivne filer. Det er ikke et synderligt kompliceret web-interface, men derimod finder jeg det befriende simpelt og lige-til  hvad angår både udseende og funktionalitet.


webproc

Eksempel med dnsmasq:

webproc -c /etc/dnsmasq.conf -- dnsmasq --no-daemon


Personligt bruger jeg det i en docker-container, hvor jeg har mountet /opt/dnsmasq til min docker-host:

Dockerfile
FROM ubuntu:latest

LABEL maintainer="aaaa@juu.com"

RUN apt-get update && apt-get upgrade -y

WORKDIR /root/

#Install dnsmasq, curl and webproc
RUN apt-get install dnsmasq curl -y && curl https://i.jpillora.com/webproc | bash

#Initialise configuration files
RUN echo "conf-dir=/root/,*.conf"       >       /etc/dnsmasq.conf

#Fill main.conf with warning if it has not been overwritten at container run
RUN echo "WARNING, empty dns config - create host configuration and rerun container with -v <host path>:/root/conf/dns.conf" > /root/dns.conf
RUN echo "WARNING, empty dhcp config - create host configuration and rerun container with -v <host path>:/root/conf/dhcp.conf" > /root/dhcp.conf

#Start
CMD ./webproc $(for f in *.conf;do echo "-c $f";done) -- dnsmasq --no-daemon -h -R --dhcp-broadcast

Bemærk at "conf-dir=/root/,*.conf" tilføjes til /etc/dnsmasq.conf og at der loopes henover "*.conf"-filerne  i containerens /root-dir i webproc-kommandoen. Da mit /opt/dnsmasq-dir så er mounted til /root vil alle "'.conf" filer automatiske indlæses af hhv. webproc og dnsmasq. Dette er der reelt ingen grund til andet end at jeg bare godt kan lide at have separate config-filer til hhv. DNS-server, DHCP-server og diverse domæner. Det er måske lidt overkill med webinterface til dnsmasq (plus container), men jeg foretrækker at have et web-interface til DNS, da jeg forholdvist ofte editere i mine lokale records. Container-delen er udelukkende spas (smile)
  • No labels